Професионална квалификация

Календарен график на курсовете през 2020 г. ПДФ Печат
  • м. март

– 6 март – Враца
Регионална библиотека "Христо Ботев"
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

  • м. април

8 – 10 април – Смолян
Регионална библиотека „Николай Вранчев“
Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия

  • м. септември

10 – 11 септември – Стара Загора
Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България