Календарен график на курсовете - декември 2010 Печат

7 – 10 декември 2010 г. (вторник – петък)

10 – 12 декември 2010 г. (петък – неделя)

11 – 12 декември 2010 г. (събота и неделя)

13 – 15 декември 2010 г. (понеделник – сряда)

14 – 17 декември 2010 г. (вторник – петък)

17 – 19 декември 2010 г. (петък – неделя)

18 – 19 декември 2010 г. (събота и неделя)

22 – 23 декември 2010 г. (сряда и четвъртък)