Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - януари 2011 ПДФ Печат

3 – 4 януари 2011 г. (понеделник – вторник)

6 – 9 януари 2011 г. (четвъртък – неделя)

13 – 14 януари 2011 г. (четвъртък – петък) или
15 – 16 януари 2011 г. (събота – неделя)

14 – 16 януари 2011 г. (петък – неделя) 

19 – 21 януари 2011 (сряда – петък)

21 – 23 януари 2011 г. (петък – неделя)

26 – 28 януари 2011 (сряда – петък)

27 – 28 януари 2011 г. (четвъртък – петък) или
29 – 30 януари 2011 г. (събота – неделя)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат
през м. януари 2010 г.
 

 

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева