Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - февруари 2011 ПДФ Печат

3 – 4 февруари 2011 г. (четвъртък – петък) или
5 – 6 февруари 2011 г. (събота – неделя)

3 – 6 февруари 2011 г. (четвъртък – неделя)

9 – 11 февруари 2011 г. (сряда – петък) или
11 – 13 февруари 2011 г. (петък – неделя)

10 – 11 февруари 2011 г. (четвъртък – петък) или
12 – 13 февруари 2011 г. (събота – неделя)

10 – 13 февруари 2011 г. (четвъртък – неделя)

11 – 13 февруари 2011 г. (петък – неделя)

12 – 13 февруари 2011 г.

16 – 18 февруари 2011 г. (сряда – петък) или
18 – 20 февруари 2011 г. (петък – неделя)

17 – 18 февруари 2011 г. (четвъртък – петък) или
19 – 20 февруари 2011 г. (събота – неделя) 

18 – 20 февруари 2011 г. (петък – неделя)

19 – 20 февруари 2011 г. (събота – неделя)

21 – 23 февруари 2011 г. (понеделник - сряда)

23 – 25 февруари 2011 г. (сряда – петък) или
25 – 27 февруари 2011 г. (петък – неделя)

24 – 25 февруари 2011 г. (четвъртък – петък) или
26 – 27 февруари 2011 г. (събота – неделя)

24 – 26 февруари 2011 г. (четвъртък – събота)

25 – 27 февруари 2011 г. (петък – неделя)

26 – 27 февруари 2011 г. (събота – неделя)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат
през м. февруари 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева