Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - март 2011 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

4 - 6 март 2011 г.

11 - 13 март 2011 г.

16 - 18 март 2011 г.

18 - 20 март 2011 г.

23 – 25 март 2011 г.

25 - 27 март 2011 г.

26 – 27 март 2011 г.

29 – 31 март 2011 г.

30 март - 1 април 2011 г.

31 март - 2 април 2011 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. март 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул ІХ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева