Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - април 2011 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

5 – 7 април 2011 г.

6 – 8 април 2011 г.

7 - 9 април 2011 г.

9 – 10 април 2011 г.

12 – 14 април 2011 г.

27 - 29 април 2011 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. април 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул ІХ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева