Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - май 2011 ПДФ Печат
Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

10 – 12 май 2011 г.

17 – 19 май 2011 г.

18 - 20 май 2011 г.

20 – 22 май (20, 21 и 27 май) 2011 г.

26 - 28 май 2011 г.

26 – 28 май (26, 27 май и 3 юни) 2011 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. май 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

Модул ІХ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева