Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - юни 2011 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

6 – 8 юни

7 – 8 юни

9 - 11 юни

25 – 26 юни

27 – 28 юни

29 – 30 юни

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. юни 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева