Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - ноември 2011 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

1 - 4 ноември

9 – 11 ноември

16 – 18 ноември

19 – 20 ноември

23 – 25 ноември

25 – 27 ноември

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. ноември 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул ІХ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева