Професионална квалификация

Календарен график на курсовете - декември 2011 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

2 – 4 декември

5 – 6 декември

8 – 10 декември

9 – 11 декември

10 – 11 декември

12 – 13 декември

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. декември 2011 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

Модул ІХ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева