Професионална квалификация

Календарен график на курсовете – септември 2012 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

24 – 26 септември

------------------------------------------------------------------------------------------------

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. септември 2012 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІІІ. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІ. Обучение на ползвателите в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

Модул ІХ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева