Професионална квалификация

Календарен график на курсовете – януари 2013 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

10 – 11 януари

10 – 12 януари

14 – 31 януари  

17 – 18 януари  

17 – 19 януари

24 – 25 януари 

24 – 26 януари

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. януари 2013 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІІІ. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІ. Обучение на ползвателите в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

Модул VІІІ. Културно наследство

 

 

 

 

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева