Професионална квалификация

Календарен график на курсовете – януари 2014 ПДФ Печат

Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум 8 души.

15, 22 и 29 януари  

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. януари 2014 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІІ. Библиотечен маркетинг и комуникация в библиотеката

Модул ІІІ. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІ. Обучение на ползвателите в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

Модул VІІІ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева