Професионална квалификация

Календарен график на курсовете – октомври 2014 ПДФ Печат

30 септември – 1 октомври

15 – 17 октомври

21 – 22 октомври

27 – 29 октомври

30 – 31 октомври

Курсове без уточнени дати, които могат да се проведат през м. октомври 2014 г.

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери

Модул ІІ. Библиотечен маркетинг и комуникация в библиотеката

Модул ІІІ. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми

Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране

Модул V. Услуги в библиотеките

Модул VІ. Обучение на ползвателите в библиотеките

Модул VІІ. Технологии в библиотеките

Модул VІІІ. Културно наследство

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева