Календарен график на курсовете през 2020 г. Печат
  • м. март

– 6 март – Враца
Регионална библиотека "Христо Ботев"
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

  • м. септември

10 – 11 септември – Стара Загора
Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

17 – 18 септември – Криводол
Библиотека при НЧ "Никола Йонков Вапцаров – 1924"
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги