Професионална квалификация

Календарен график на курсовете през 2021 г. ПДФ Печат
  • февруари

11 – 19 февруари – дистанционно
УДК – методика на класифициране

  • март

18 – 26 март – дистанционно
УДК – методика на класифициране

  • април

1 – 2 април – дистанционно
УДК – методика на класифициране

26 – 27 април – Монтана
Регионална библиотека „Гео Милев“
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

  • май

27 – 28 май – Пазарджик
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

  • юни

3 – 4 юни – Смолян
Регионална библиотека „Николай Вранчев“
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

  • септември

20 – 21 септември – Хасково
Регионална библиотека „Христо Смирненски”
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

27 – 28 септември – Пазарджик
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“
Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с метаданни

  • октомври

13 – 15 октомври – дистанционно
MARC формати и схеми с метаданни

18 – 20 октомври – Шумен
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“
УДК – методика на класифициране

25 – 29 октомври – дистанционно
Проблеми на научното публикуване. Издирване на цитатна информация и работа с цитатни системи

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева