Професионална квалификация

Календарен график на курсовете през 2022 г. ПДФ Печат
  • м. март

28 – 29 март – Силистра
Регионална библиотека „Партений Павлович”
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

30 – 31 март – Силистра
Регионална библиотека „Партений Павлович”
Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности

  • м. септември

26 – 29 септември – Пловдив
Народна библиотека "Иван Вазов"
Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия

  • м. октомври

24 – 26 октомври – Кърджали
Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”
Електронни информационни ресурси с местно съдържание

26 – 28 октомври – Смолян
Регионална библиотека „Никола Вранчев”
Електронни информационни ресурси с местно съдържание

  • м. ноември

14 – 16 ноември – Монтана
Регионална библиотека „Гео Милев”
УДК – методика на класифициране

14 – 17 ноември – Пазарджик
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”
Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева