Професионална квалификация

Календарен график на курсовете през 2020 г. ПДФ Печат
  • м. март

23 – 24 март – Хасково
Регионална библиотека "Христо Смирненски"
Ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания


26 – 27 март – Габрово

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“
Виртуално справочно и информационно обслужване в съвременната библиотека

  • м. април

8 – 10 април – Смолян
Регионална библиотека „Николай Вранчев“
Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България