Календарен график на курсовете през 2021 г. Печат
  • февруари

11 – 19 февруари – дистанционно
УДК – методика на класифициране

  • март

22 – 23 март – Пазарджик
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги

18 – 26 март – дистанционно
УДК – методика на класифициране

  • април

1 – 2 април – дистанционно
УДК – методика на класифициране

  • юни

1 – 2 юни – Смолян
Регионална библиотека „Николай Вранчев“
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги