Професионална квалификация

Записване за курсове ПДФ Печат

Заявки за участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини:

Заявки могат да се събират и на регионално равнище от съответната библиотека – инициатор на обучение или от териториалната секция при изнесените обучения извън София.

Заплащане

Курсистите заплащат обучението си с лични средства или със средства на институцията, в която работят (за работещи в обществените библиотеки – съгласно текстовете на чл. 59, т. 4 и чл. 62, т. 4 от ЗОБ), както следва:

Цена на курс:                                                              до 10 часа      до 20 часа      до 30 часа

- за индивидуални членове и за библиотекари
от библиотеки, колективни членове на ББИА:            30 лв.              40 лв.              50 лв.            
- за нечленове на ББИА:                                               60 лв.              80 лв.            100 лв.           

При изнесените обучения извън София библиотеката-домакин поема командировъчните разходи (пътни, дневни и нощувки) на преподавателя. Заплащането става в срок до 5 дни преди започване на курса по банковата сметка на ББИА:

УниКредит Булбанк
IBAN BG13UNCR70001520064429
BIC: UNCRBGSF

При започване на курса, всеки курсист представя копие от платежното нареждане за внесена сума.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева