Професионална квалификация

Лектори ПДФ Печат

Александра Дипчикова
НБКМ

alt
 • Каталогизацията и предизвикателствата на електронната среда
 

Модул IV

         
Александър Димчев
СУ "Св. Климент Охридски"
alt
 • Нормативна база на библиотеките
 • Стратегии за развитие и управление на библиотеките
 • Организация и управление на фондовете и информационните ресурси на библиотеката
 

Модул I
Модул I
Модул IV

         

Анета Дончева
НБКМ

alt
 • Управление на библиотеката и библиотечните мрежи
 

Модул I

         

Анна Ангелова
Библиотека на СУ
"Св. Климент Охридски"

alt
 • Формиране на колекции от редки, ценни и старопечатни издания в научните библиотеки
 

Модул IV

         

Бояна Минчева
НБКМ

alt
 • Специални колекции - ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания
 

Модул IV

         

Ваня Грашкина
НАЦИД

alt
 • Изработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор
 

Модул I

         

Виолета Людсканова
НБКМ

alt
 • Каталогизацията и предизвикателствата на електронната среда
 

Модул IV

         

Даниела Петрова 
Център за икономическо развитие

alt
 • Икономическата и бизнес информация - как да я намерим, как да я използваме?
 

Модул V

         
       

 

         

Елена Койчева
Библиотека на СУ
"Св. Климент Охридски"

alt
 • Стандартизационен практикум за БИД - библиотечна и информационна дейност
 

Модул V

         

Елена Узунова
НБКМ

alt
 • Специални колекции - ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания
 

Модул IV

         

Елена Янакиева
НБКМ

alt
 • Виртуално справочно и информационно обслужване в съвременната библиотека
 • Стратегии и техники за информационно търсене
 

Модул V

Модул V

         

Ели Попова
СУ "Св. Климент Охридски"

alt
 • Работа с местните власти. Застъпничество
 • Похвати на застъпничество в полза на училищните библиотеки
 • Обществените библиотеки в България като разпространители на информация и документация на Европейския съюз
 

Модул I

Модул I
Модул V


         

Елица Лозанова-Белчева
СУ "Св. Климент Охридски"

alt
 • Информационно  осигуряване на проектната дейност
 • Е-правителство и библиотеките
 • Обучение на обучители по информационна грамотност
 

Модул I
Модул V
Модул VI

         

 

 

 

 

 

         

 

Цветанка Панчева
СУ "Св. Климент Охридски"

 alt
 • Електронни информационни ресурси с местно съдържание
 

Модул V

         

Красимира Иванова
ИМИ – БАН

alt
 • Изследвания на потребителите в традиционните и дигиталните библиотеки
 

Модул II

         

Красимира Папазова
ББИА

alt
 • Библиотечни фондове по изкуствата
 

Модул IV

         

Милена Добрева
Университет на Стратклайд, Глазгоу 

alt
 • Изследвания на потребителите в традиционните и дигиталните библиотеки
 

Модул II

         

Милена Миланова
СУ "Св. Климент Охридски"

alt
 • MARC формати и схеми с метаданни
 • Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с метаданни
 • Обучение на обучители по информационна грамотност
 

 

Модул IV
Модул IV

Модул VI

         

Олимпия Ведър-Величкова
СУ "Св. Климент Охридски"

alt
 • Управление на труда и времето
 • Управление на човешките ресурси
 

Модул I
Модул I

         

Рени Марчева-Кънова
НБКМ

alt
 • Научни и практически изисквания за опазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви
 

Модул IV

         

 

Яна Спасова ЕСТАТ ООД

 alt
 • Изследване на читателите и читателските интереси. Оценка на представянето на библиотеката (performance indicators)
 

Модул III

         

 Нанси Болт

 alt

 

 • Как да разработим план за застъпничество на библиотеката?
 • Как да напишем успешен проект?
 

Модул I
Модул I

         

Люба Деветакова
докторант в департамент „Политически науки“ в НБУ

alt
 • Изследване потребностите на читателите и местните общности
 


 Модул ІІІ

         

Дончо Донев
Фондация „Институт за съвременна психология“

alt
 • Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия
 
 Модул V

         
Минчо Николов
Фондация „Институт за съвременна психология“
alt
 • Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия
 

 

Модул V

         

Наталия Георгиева
работи по изследователски проекти

alt
 • Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности
 

 

Модул V

         
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева