Професионална квалификация

Предложения за нови курсове ПДФ Печат

Обучението в ЦПОБ се осъществява в следните направления:

Модул І. МЕНИДЖМЪНТ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ ЛИДЕРИ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Нормативна база за библиотеките. Планиране и отчитане на библиотечната дейност. Бюджет и финансиране на библиотеката. Норми и стандарти за библиотечната дейност. Библиотечна статистика. Ефективно лидерство в библиотеките. Изграждане на екипи. Управление на човешките ресурси. Управление на труда и времето. Мотивиране на персонала. Индикатори за измерване на библиотечната ефективност. Набиране на средства. Разработване и управление на проекти. Библиотечни сгради. Организация на пространството в библиотеката. Материално-техническо осигуряване.

Модул ІІ. БИБЛИОТЕЧЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Библиотечен маркетинг. Връзки с обществеността. Техники за представяне дейността на библиотеката пред обществеността. Застъпничество в полза на библиотеките. Конфликтология. Управление на стреса. Комуникативна и поведенческа култура на библиотекаря. Умения за работа в екип.

Модул ІІІ. СОЦИОЛОГИЯ НА ЧЕТЕНЕТО И ЧИТАТЕЛИТЕ. БИБЛИОТЕЧНИ ПРОГРАМИ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Програми за насърчаване на четенето. Изследване на читателите и четенето. Методика за изготвяне на анкети. Проучване на читателските интереси и потребности. Методология на социологическите изследвания в библиотеката. Изготвяне на библиотечни програми. Библиотечни програми за различни групи читатели. Видове библиотечни програми: екскурзии за запознаване с библиотеката, дискусии с лектори по различни теми, семинари, демонстрации, представления, прожекции.

Модул ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕКЦИИТЕ. КАТАЛОГИЗИРАНЕ.

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Електронни носители на информация и мястото им в библиотечните колекции. Лицензиране на бази данни. Специфика при работа с дарения. Организация на фондове с редки, ценни и старопечатни издания. Опазване и съхранение на фондове: реставрация, консервация, дигитализация. Подбор на библиотечни документи за дигитализация. Коопериране и съвместно използване на ресурси. Регионална политика. Споделено ползване на ресурси с музеи и архиви – EuropeanaLocal. Създаване на собствени бази данни на библиотеката. Промени в международните стандарти за описание ISBD. Международни стандарти за изграждане на бази-данни. Стандарти за метаданни. Стандарти за описание на електронни ресурси. Национални и международни мрежи за споделено каталогизиране. 

Модул V. УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКИТЕ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Отдалечен достъп до ресурсите и услугите на библиотеката. Междубиблиотечно заемане и електронна доставка на документи. Библиотечни мрежи и споделяне на ресурси и услуги. Стратегии и техники за информационно търсене. Електронни ресурси и информационно търсене по отделни отрасли. Достъп до бази данни и дигитални библиотеки. Краеведски бази данни. Библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Библиотеките и електронното правителство.

Модул VІ. ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКИТЕ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Програми за учене през целия живот. Програми за обучение на хора от различни възрастови и социални групи. Международни стандарти за информационна грамотност. Обучение по информационни компетентности за деца и за възрастни. Методика и методология на обучението на възрастни. Обучение на обучаващи.

Модул VІІ. ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕКИТЕ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Новикомпютърни умения за библиотекари. Създаване на презентация и умения за презентиране. Сканиране и обработка на изображения и текст. Създаване и съхраняване на дигитални обекти. Уеб проектиране и създаване на библиотечни сайтове. Електронен бизнес. Електронни книжарници. Услуги на интернет и тяхното използване в библиотеките – социални мрежи, блогове. Библиотеките и Web 2.0.  

Модул VІІІ. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Опазване и съхранение на културното наследство в библиотеките, музеите и архивите. Средства и методи за популяризиране на културното наследство. Дигитализиране на културното наследство.

-----------------------

Предложения за теми за нови курсове и/или за нови модули може да подадете по един от двата начина:

  1. Като попълните електронната заявка тук
  2. Като попълните Заявка за курс и я изпратите като прикачен файл на имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

Предложенията се обсъждат от Експертно-координационния съвет на ЦПОБ и одобрените курсове и/или модули се включват в учебната програма.

За допълнителна информация: Антоанета Димитрова, моб. тел.: 0885 311 836; имейл:  Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева