Професионална квалификация

Модули ПДФ Печат

Учебната програма е съобразена със съвременните тенденции и стандарти в библиотечно-информационната дейност. Разделена е на следните модули:

Модул І. Мениджмънт за библиотечни лидери
Модул ІІ. Библиотечен маркетинг и комуникация в библиотеката
Модул ІІІ. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми
Модул ІV. Организация и управление на колекциите. Каталогизиране
Модул V. Услуги в библиотеките
Модул VІ. Обучение на ползвателите в библиотеките
Модул VІІ. Технологии в библиотеките
  Офис ББИА

Предложения за нови курсове се подават чрез попълване на електронната заявка. Един курс може да се провежда в екип с повече от един преподавател. Предложенията се обсъждат от Експертно-координационния съвет на ЦПОБ и одобрените курсове се включват в учебната програма.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева