Професионална квалификация

Библиотечни фондове по изкуствата ПДФ Печат

Лектори: Симеон Недков, Красимира Папазова
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

Отделите „Изкуство” работят със специфични библиотечни материали съхранявани в отделни фондове. Комплектуването, организацията и разкриването на тези фондове е в основата на лекционния курс.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти от отделите „Изкуство”.

Продължителност:

20 часа

Лектори:

Симеон Недков – Софийски университет  "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"
Красимира Папазова – Българска библиотечно-информационна асоциация

Възможен период за провеждане:

Дати по договаряне.

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната заявка.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България