Професионална квалификация

УДК – методика на класифициране ПДФ Печат

Лектор: Милена Миланова
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът има за цел да запознае със структурата, методиката и начина на приложение на една от най-разпространените класификационни схеми в света Универсалната десетична класификация. В практиката на българските библиотеки УДК е възприета като основна класификационна схема, което предполага нейното добро познаване и прилагане. Курсът е изцяло насочен към овладяване на основни принципи и правила при вземане на класификационни решения.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти, работещи в отдели Каталогизация.

Продължителност:

30 часа – 30 ч. лекции

Лектор:

Милена Миланова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната заявка.

Проведени курсове:

19 – 21 ноември 2014 г. в Хасково
5 – 7 ноември 2014 г. в Силистра
27 – 29 октомври 2014 г. в Стара Загора
15 – 17 октомври 2014 г.
в Бургас
3 – 5 септември 2014 г. – в Ловеч

27 – 29 март 2014 г. – в Кюстендил
15, 22 и 29 януари 2014 г. – в НБУ
9, 10, 16 ноември 2013 г. – в НАТФИЗ
12 – 14 август 2013 г.в Дулово
15 – 16 април 2013 г.в Пловдив

Основни теми:

 • Структура на УДК. Основна таблица, индекси, спомагателни таблици с общи определители, аналитични определители, азбучно-предметен показалец, знаци.
 • Методика на класифицирането. Принципи при класификацията на документи. Общи правила при класирането. Резултати от класирането
 • Специфики при класиране на някои документи
  • Класиране на документи в 8 отдел на УДК. Езикознание. Филология. Литература
   • Класиране на художествена литература. Класиране на детска художествена литература
   • Класиране на различни видове речници. Различия в библиотечната практика
   • Класиране на литература по фолклор
  • Класиране на документи по история
  • Класиране на краеведска литература
  • Класиране на биографична литература
  • Класиране на документи, в областта на обществени науки
   • Политика, политически партии
   • Европейски съюз
  • Класиране на документи в 0 отдел
   • Класиране на библиографски издания.
   • Класиране на общи справочници
   • Класиране на детски книжки за най-малките. Класиране на детска научно-популярна литература
  • Класиране на учебна литература
  • Класиране на документи с интердисциплинен характер
  • Класиране на различни видове сборници
  • Класиране на документи, отнасящи се до изкуство
  • Класиране на документи  по естествени и приложни науки
  • Класиране на документи в областта на философия и религия

Литература:

 • Българска книга. Енциклопедия. София, 2004. 506 с.
 • Горман, Майкъл. Нашите непреходни ценности. София, 2006. 264 с.
 • Дипчикова, Александра, Янакиева, Татяна. Библиографският контрол и дигитализацията на културно-историческото наследство. В: Библиотека, 2007, № 1, с. 5-15
 • Младенова, М. Универсална десетична класификация - структура и методика на класифициране. София, 200. 160 с.
 • Таблици на десетичната класификация. София, 1985, 363 с.
 • Таблици на десетичната класификация. Азбучно-предметен показалец. София, 1992, 75 с.
 • Таблици на десетичната класификация. Допълнение. София, 1992, 60 с.
 • Таблици на десетичната класификация. Допълнения, поправки и методически решения. 1993-2004, София, 2005, 140 с.
 • UDC Summary [Достъпно от http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=bg&pr=Y]
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България