Професионална квалификация

Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с метаданни ПДФ Печат

Лектор: Милена Миланова  
Продължителност: 20 часа 
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът има за цел да запознае участниците със съвременните тенденции при каталогизирането на електронни ресурси, като очертае ясни рамки и критерии за подбор на методи и подходи при обработката на източниците. Акцентира се върху схемите с метаданни и тяхното приложение в библиотеките. Специално внимание е отделено на проблемите на съвместимостта при обмена на информация.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти, работещи в отдели Каталогизация.

Продължителност:

20 часа – 15 ч. лекции и 5 ч. упражнения

Лектор:

Милена Миланова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Възможен период за провеждане:

Дати по договаряне. 

Проведени курсове:

27 – 28 септември 2021 г. – Пазарджик
14 – 15 октомври 2011 г.
 – Велико Търново
21 - 23 януари 2011 г. – София

Основни теми:

 • Метаданни. Видове, принципи, характеристики.
 • Модели за съхранение на метаданните.
 • Синтаксис на схемите с метаданни. Маркиращи езици.
 • Схеми с метаданни.
 • Съдържателни и кодиращи стандарти в библиотечната практика при каталогизация на електронни ресурси. MARC, MARCXML, MODS
  • Dublin Core (DC)
  • Text Encoding Initiative (TEI)
  • The Encoded Archival Description (EAD). Описание на архиви.
  • Метаданни за изкуство. Visual Resources Association (VRA)
  • Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)
  • Learning Object Metadata (LOM)
  • Online Information Exchange (ONIX)
  • Europeana Data Model (EDM)
 • Съвместимост на схемите с метаданни.

 
Литература:

 • Caplan, Priscilla. Metadata Fundamentals for All Librarians. Chicago, 2003. 193 p.
 • Duval, Erik, Hodgins, Wayane, Sutton, Stuart, Weibel, Stuart. Metadata Principles and Practicalities. // D–Lib Magazine, Vol. 8, 2002, № 4 (http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/aw/d–lib/dlib/april02/weibel/04weibel.html, 28.01.2007)
 • Duval, Erik. Mеtadata Standards: What, Who & Why. // Journal of Universal Computer Science, Vol. 7, 2001, № 7, p. 591–601
 • Gill, Tony., Gilliland, Anne. J.,Whalen, Maureen, Woodley, Mary S. Introduction to Metadata. 2nd ed., Version 3.0., 2008. 96 p. http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/setting.pdf
 • Gorman, Michael. Cataloguing in an Electronic Age. // Cataloging & Classification Quarterly, Vol. 36, 2003, N 3–4, p. 5–17
 • Gorman, Michael. Metadata Dreaming. // The Serials Librarian, Vol. 51, 2006, 2, p. 47–54
 • Intner, Sheila S., Lazinger, Susan S., Weihs, Jean. Metadata and its impact on libraries. London, 2006, 263 p.
 • Nero, L. Cataloguing digital resources. // Library Review, Vol. 54, 2005, № 2, p. 100–107
 • NISO. Framework Advisory Group. A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. 3rd ed. Bethesda, 2007, 95 p. http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf
 • NISO. Understanding Metadata. Bethesda, 2004. 18 p. http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf
 • Tedd, L., Large, A. Digital Libraries. München, 2005. 290 p.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева