Професионална квалификация

Ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания ПДФ Печат

Лектори: Бояна Минчева, Елена Узунова 
Продължителност: 20 часа 

------------------------------------------

Анотация:

Основна цел на курса е изграждането на базисни умения за работа с ръкописи, старопечатни, редки и ценни книги. Състои се от две части – теоретическа и практическа. В теоретическата част курсистите се запознават с историята на славянската ръкописна книга – хронология, школи, писачи и др., както и с историята и основните периоди на старопечатната книга – славянска и чуждоезикова. Практическата част включва упражнения по идентификация на старопечатни книги (работа с оригинали). Дискутират се и актуални проблеми на описанието, дигитализацията, съхранението, опазването и презентирането на специалните колекции.

Предназначен за:

Библиотекари и други специалисти, отговорни за организацията и управлението на такъв тип колекции.

Продължителност:

20 часа – 15 ч. лекции и 5 ч. упражнения

Лектори:

Бояна Минчева – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Елена Узунова – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

19 – 20 октомври 2020 г. – Хасково
11 – 13 октомври 2017 г.
 – Габрово
6 – 7 април 2017 г. – София
30 – 31 март 2017 г. – София
16 – 18 ноември 2011 г. – София

Основни теми: 

 • Понятието „българска старопечатна книга” – история. Описи и справочници.
 • Инкунабули и първопечатни книги (история; специфика; хронологичен обхват).Старопечатни книги (хронология; специфика; описи и каталози; идентификация; представители).
 • Редки и ценни издания и издания с особено полиграфическо оформление. Миниатюри. Печатната книга и категориите „ценност” и „старинност”. 
 • Старопечатни книги, редки и ценни издания в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (история на отдела, задачи, колекции, хронология и периодицазия, подреждане, съхранение и опазване).
 • Обща история на българската ръкописна книга от ХІ до ХІХ век. Проблеми на археографското описание на ръкописната книжнина от Възраждането. Българската ръкописна книжнина през ХІХ в. – типология на преписвани текстове, рецепция на възрожденската книжнина в българските ръкописи от ХІХ в. Справочници.

Литература:

 1. Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806–1878 г. С., 1957.
 2. Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. Състав. Д. Петканова. Велико Търново, 2003.
 3. Владимиров, Лев. Всеобщая история книги. Москва, 1988.
 4. Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. Т. 1. С., 1910.
 5. Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 2. С. 1923.
 6. Стоянов, М. и Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 3, С., 1964; Т. 4. С., 1971.
 7. Христова, Б. и др. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 5. С., 1996.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева