Професионална квалификация

Каталогизацията и предизвикателствата на електронната среда ПДФ Печат

Лектори: Александра Дипчикова, Виолета Людсканова
Продължителност: 24 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът е посветен на промените, настъпили в теорията и практиката на каталогизацията като резултат от промяната на формата на каталога. В него се разглеждат основни моменти на структурните и организационни характеристики на процесите в каталогизацията в светлината на новите основополагащи международни нормативни и инструктивни документи. Обръща се внимание на приемствеността между традиционните каталогизационни практики и новите модели на каталозите в електронна среда. Предвижда се запознаване с особеностите на Международния стандарт за библиографско описание (консолидирано издание от 2012 г.) и практически упражнения за работа с него.

Предназначен за:

Каталогизатори, съставители и редактори на библиографски записи. Ръководители (отговорници) на отдели (звена) за каталогизация, които вземат управленски решения по отношение на изграждането на локални каталози и участие в системи за споделена каталогизация.

Продължителност:

24 часа – 16 ч. лекции и 8 ч. упражнения

Лектори:

Александра Дипчикова – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Виолета Людсканова – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Възможен периодза провеждане:

Дати по договаряне. 

Проведени курсове:

23 – 25 октомври 2013 г.в Добрич 
26 – 28 февруари 2013 г. – в Стара Загора
27 – 29 април 2011 г. – в Русе
6 – 8 април 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Принципи на библиографското описание
  • Основни моменти в историята на каталогизацията
  • Каталогизацията в условията на автоматизация на библиотечно-библиографските процеси
  • Формати за машинночетими библиографски запис
  • Функционални изисквания към библиографските записи. Нови международни принципи на каталогизацията
  • Изложение на Международните принципи на каталогизацията – ИФЛА 2009
 • Структура и организация на библиографските бази данни
  • Контролни файлове – видове, предназначение, приложение, съвременно състояние и перспективи
  • Контролни файлове за имена на лица
  • Международни агрегатори на данни
 • Стандартизация на библиографското описание
  • История на стандартизацията на библиографското описание
  • Съвременно състояние на стандартизацията на библиографското описание
  • Международен стандарт за библиографско описание (ISBD) : Консолидирано издание – 2012 

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева