Професионална квалификация

Модул ІІ. Библиотечен маркетинг и комуникация в библиотеката
Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги ПДФ Печат

Лектор: Наталия Георгиева
Продължителност: 20 часа

 
Изследвания на потребителите в традиционните и дигиталните библиотеки ПДФ Печат

Лектори: Милена Добрева, Красимира Иванова
Продължителност: 20 часа
Курсът не се предлага от октомври 2017 г.

 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева