Професионална квалификация

Изследвания на потребителите в традиционните и дигиталните библиотеки ПДФ Печат

Лектори: Милена Добрева, Красимира Иванова
Продължителност: 20 часа
Курсът не се предлага от октомври 2017 г.

------------------------------------------

Анотация:

Съвременните библиотеки трябва да отговарят на нови очаквания на читателите и особено внимание към предоставянето на електронни услуги. Курсът цели да даде обща представа за методите на изследване на потребителите и да формира практически умения за формулиране на хипотеза на изследването, събиране и анализ на данните от гледна точка на библиотечните услуги.

Предназначен за:

Курсът не изисква предварителна подготовка и е предназначен за всички типове библиотечни специалисти, чиято работа е свързана с контакт с читателите и подобряване на библиотечните услуги в традиционните и особено в дигиталните библиотеки. Курсът би бил особено полезен за специалисти, които се занимават с мениджмънт на библиотеките, защото би им помогнал да добият представа как да подобрят обслужването на читателите, като имат по-точна представа за техните интереси и информационна грамотност.

Продължителност:

20 часа – 12 ч. лекции и 8 ч. упражнения

Лектори:

Милена Добрева – Университет на Стратклайд, Глазгоу
Красимира Иванова – Институт по информатика и математика – БАН

Проведени курсове:

1 – 2 април 2013 г. – във Варна

Основни теми:

 • Място на изследванията на потребителите в организацията на традиционните и дигиталните библиотеки
 • Въведение в типовете методи за изучаване на потребителите
 • Изследвания, ориентирани към потребителя
 • Основни теории за информационно поведение
 • Съчетаване на качествени и количествени методи при изследването на потребители
 • Методи
  • Традиционни и уеб въпросници
  • Полуструктурирани и структурирани интервюта
  • Експертна оценка
  • Наблюдение на поведението на потребителите: следене на погледа, анализ на стратегията за търсене, анализ на начина на работа
  • Моделиране на типични потребители (personae)
 • Методите за изследване на потребителите и социалните медии (Web 2.0)
 • Изследванията на потребителите в практиката: курсова работа, свързана със събиране и анализ на данни.

Литература:

 • Bryan-Kinns, N., Blandford, A. A survey of user studies for digital libraries, RIDL working paper, London. (2000).
 • Candela, L.; Castelli, D.; Ferro, N.; Ioannidis, Y.; Koutrika, G.; Meghini, C.; Pagano, P.; Ross, S.; Soergel, D.; Agosti, M.; Dobreva, M.; Katifori, V.; Schuldt, H.: The DELOS Digital Library Reference Model – Foundations for Digital Libraries. Version 0.98. (2008) http://www.delos.info/files/pdf/ReferenceModel/DELOS_DLReferenceModel_0.98.pdf.
 • Cherry J., Duff W., Studying digital library users over time: a follow-up survey of Early Canadiana Online, Information Research, Vol. 7 No. 2, January 2002, http://informationr.net/ir/7-2/paper123.html
 • Information Behaviour of the Researcher of the Future. CIBER, (2008)
  http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf
 • Champion, E. Sekiguchi, S. Cultural Learning in Virtual Environments. In: VSMM2004 Hybrid Realities: Digital Partners, Ogaki City, Gifu, Japan, 17-19 November 2004, pp. 364-373. http://www.itee.uq.edu.au/~erikc/papers/
 • Dobreva, M., Birrell, D., Dunsire, G., Griffiths, J., Hartley, R. & Menzies, K. The DiSCmap project: Digitisation of Special Collections: mapping, assessment, prioritisation. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, 23-27 August 2009, Milan, Italy, Session 92. Statistics and Evaluation, Information Technology and Preservation and Conservation. Milan, 16 pp. http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/92-dobreva-en.pdf
 • Dobreva M., McCulloch E., Birrell D., Feliciati P., Ruthven I., Sykes J., Ünal Y. User and Functional Testing. Final report. (2010). http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/documents
 • Dobreva M., McCulloch E., Birrell D., Ünal Y., Feliciati P. Digital Natives and Specialised Digital Libraries: a Study of Europeana Users, 2010, to appear in Communications in Computer and Information Science, Springer.
 • Darányi, S., Wittek, P., Dobreva, M. Adding a 5M Layer to the 5S Model of Digital Libraries, To appear in: Digital Libraries for International Development workshop, Brisbane, Australia, 25 June 2010.
 • European Parliament resolution of 5May 2010 on a new Digital Agenda for Europe: 2015.eu (2009/2225(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0133+0+DOC+XML+V0//EN
 • Edmond, J., Schreibman, S. European Elephants in the Room (are they the ones with the bigger or smaller ears?). In: Mc Gann J., Stauffer A., Wheeles D. Online humanities scholarship : the shape of things to come: proceedings of the Mellon Foundation Online Humanities Conference at the University of Virginia, March 26-28, 2010. Rice University Press, 2010. http://cnx.org/content/m34307/latest/
 • Europeana – Online Visitor Survey. Research report, IRN research. 2009. http://www.edlfoundation.eu/c/document_library/get_file?uuid=e165f7f8-981a-436b-8179-d27ec952b8aa&groupId=10602.
 • Feliciati P., Natale M.T. Handbook on cultural web user interaction, First edition, MINERVA eC WG5, Rome, (2008). http://www.minervaeurope.org/publications/handbookwebusers.htm
 • Fuhr N., Tsakonas, G., Aalberg T., Agosti M., et al.Evaluation of digital libraries, International Journal on Digital Libraries 8 (1) , pp. 21–38. (2007)
 • Goncalves, M., Fox, E., Watson, L., and Kipp, N. 2004. Streams, structures, spaces, scenarios, societies (5s): A formal model for digital libraries. ACM Transactions on Information Systems 22(2) (2004) pp. 270-312.
 • Gonçalves, M. A., Moreira, B. L., Fox, E. A., and Watson, L.T. What is a good digital library? – A quality model for digital libraries. Inf. Process. Manage. 43, 5 (Sep. 2007), 1416-1437.
 • Hassenzahl M, Tractinsky N., User experience – a research agenda. In: Behaviour & Information Technology, Vol. 25, No. 2, March-April 2006, pp. 91 – 97.
 • Assessment of End-User Needs in IMLS-Funded Digitization Projects, 41 pp. (2003) http://www.imls.gov/pdf/userneedsassessment.pdf
 • ISO/IEC 9126-1:2001. Software engineering — Product quality. Part 1: Quality model.
 • ISO 9241-210:2010(E). Ergonomics of human–system interaction— Part 210: Human-centred design for interactive systems
 • JISC digitisation strategy (2008)   
  http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/digitisation/jisc_digitisation_strategy_2008.doc
 • Khoo, M., Buchanan, G., and Cunningham, S.J. 2009. Lightweight user-friendly evaluation knowledge for digital libraries, D-Lib Magazine, July/August 2009, http://www.dlib.org/dlib/july09/khoo/07khoo.html
 • Khoo, M., Donahue, R.A. Evaluating Digital Libraries With Webmetrics, Bulletin of IEEE Technical Committee on Digital Libraries, Volume 4 Issue 1, Spring 2008, http://www.ieee-tcdl.org/Bulletin/v4n1/khoo/khoo.html
 • Koller, D., Frischer, B., and Humphreys, G. 2009. Research challenges for digital archives of 3D cultural heritage models. ACM J. Comput. Cult. Herit. 2, 3, Article 7 (December 2009), 17 pages.
 • Klas C.-P., Tsakonas G., Albrechtsen H., Hansen P., A Qualitative Evaluation of The European Library, 2007, 2nd DELOS Conference on Digital Libraries, 5-7 Dec 2007, Pisa, Italy.
 • Konstantelos, L. (2009) Digital Art in Digital Libraries: Eliciting the Needs of Users for Scholarly Information Retrieval. Bulletin of IEEE Technical Committee on Digital Libraries, 5(2). http://www.ieee-tcdl.org/Bulletin/
  v5n2/Konstantelos/konstantelos.html
 • Manžuch Z., Monitoring digitisation: lessons from previous experiences. Journal of Documentation. 2009, vol. 65 (5), pp. 768-796.
 • Miller P., The concept of the portal, Ariadne, issue 30 (2001), http://www.ariadne.ac.uk/issue30/portal/
 • MINERVA, MINERVA EC and MINERVA+ are EC-supported Thematic Networks in the area of cultural, scientific information and scholarly content. http://www.minervaeurope.org/
 • Mahlke, S., Thüring, M. Studying Antecedents of Emotional Experiences in Interactive Contexts. Proceedings of CHI ’07, pp. 915-918. New York: ACM Press.
 • Maceviciute E., Wilson, T., Evaluating the SHAMAN Digital Preservation Framework for memory institutions, ICDL 2010, 23-26 February 2010, New Delhi, India.
 • Olsson, T., Ihamäki, P., Lagerstam, E., Ventä-Olkkonen, L., and Väänänen-Vainio-Mattila, K. 2009. User expectations for mobile mixed reality services: an initial user study. In European Conference on Cognitive Ergonomics: Designing Beyond the Product—Understanding Activity and User Experience in Ubiquitous Environments (Helsinki, Finland, September 30 - October 02, 2009). L. Norros, H. Koskinen, L. Salo, and P. Savioja, Eds. European Conference on Cognitive Ergonomics. VTT Technical Research Centre of Finland, VTT, Finland, 1-9.
 • Paterson L., Low B. Usability Inspection of Digital Libraries. Ariadne Issue 63 (2010) http://www.ariadne.ac.uk/issue63/paterson-low/
 • Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook, MINERVA project, 2005 http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycommentary/qualitycommentary050314final.pdf 
 • Shiv, B., Bechara, A., Levin, I., Alba, JW, Bettman, JR, Dube, L., Isen, A., Mellers, B., Smidts, A., Grant, SJ, & McGraw, AP Decision Neuroscience. Marketing Letters, 16 (3/4), 2005. pp. 375-386.
 • Sykes J., Dobreva M., Birrell D., McCulloch E., Ruthven I., Ünal Y, Feliciati P., A New Focus on End Users: Eye-Tracking Analysis for Digital Libraries, In: Proc. of ECDL 2010, Glasgow (to appear).
 • Santos B.S., Dias P., Santos P., Silva, S., Ferreira, C. Usability evaluation in Virtual Environments through empirical studies involving users. CHI 2009 Workshop on Challenges in Evaluating Usability and User Experience in Reality-Based Interaction. Boston, MA, 4-9 April 2009, pp 28-31. http://www.ieeta.pt/~bss/trabalhos/Usability-Evaluation-in-VEs-user-studies.pdf
 • Sundqvist, A. The use of records – a literature review. Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research, 1(1), 623-653. (2007).
 • Tanner, S. 2010. Technological Trends and Developments and their Future Influence on Digital National Libraries. Appendix A in Hunter D., & Brown, K., Thriving or Surviving? National Library of Scotland in 2030. NLS, 93 pp. Available: http://www.nls.uk/about/policy/docs/future-national-libraries.pdf
 • Tsakonas, G., Papatheodorou, C. Analyzing and Evaluating Usefulness and Usability in Electronic Information Services", Journal of Information Science, Vol. 32(5), pp. 400-419, 2006.
 • Wilson, T.D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, 55(3), 249–270.
 • Xie, H.I. 2008. Users' evaluation of digital libraries (DLs): Their uses, their criteria, and their assessment. Inf. Process. Manage. 44, 3 (May. 2008), 1346-1373.
 • Xie, H.I., Wolfram, D.  Digital Libraries for General Audiences: Usage Patterns and Trends in Wisconsin's Badger Link. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. Volume 43, Issue 1, 2006, Pages: 1-5.
 • Yang S.C. An interpretive and situated approach to an evaluation of Perseus digital libraries. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 52, 14 (Dec. 2001), 1210-1223.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева