Професионална квалификация

Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги ПДФ Печат

Лектор: Наталия Георгиева
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

Социалните медии промениха традиционното общуване и наложиха нови модели на взаимотношения с различните аудитории. В среда, доминирана от интернет, онлайн маркетингът е един от най-мощните комуникационни инструменти за популяризиране и утвърждаване на позитивен публичен образ на библиотеките като институции, предоставящи достъп до информационни ресурси и богато портфолио от услуги.
Курсът представя новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите. Фокус на обучението е онлайн маркетингът като средство за позициониране и популяризиране на библиотеките в конкурентна онлайн среда.

Предназначен за:

Специалисти „Връзки с обществеността”; специалисти, отговорни за поддържане на уеб сайта и социалните медии; специалисти, отговорни за комуникацията с потребителите от регионални, общински, читалищни, университетски и училищни библиотеки.

Продължителност:

20 часа – 20 ч. лекции

Лектор:

Наталия Георгиева – консултант на свободна практика (професионални интереси: образование, обучение на възрастни, социално включване на деца и младежи от уязвими групи, застъпничество и комуникации).

Предстоящи курсове:

24 – 25 ноември 2022 г. – Добрич
4 – 5 октомври 2022 г. – Габрово

Проведени курсове:

28 – 29 март 2022 г. – Силистра
20 – 21 септември 2021 г.
 – Хасково
3 – 4 юни 2021 г.
– Смолян
27 – 28 май 2021 г. – Пазарджик
26 – 27 април 2021 г. – Монтана
23 – 24 ноември 2020 г. – Шумен
5 – 6 ноември 2020 г. – Казанлък
3 – 4 ноември 2020 г. – Стара Загора
– 6 март 2020 г. – Враца

Основни теми:

1. Стратегии за представяне на библиотечни и информационни услуги.
2. Маркетингът като концепция и практика.
3. Библиотечните услуги като маркетингов продукт.
4. Онлайн маркетинг на библиотечни услуги: социалните медии отблизо.
5. Как да пишем в социалните медии.
6. План за онлайн маркетинг на библиотечни и информационни услуги: логическа матрица.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева