Професионална квалификация

Модул ІІ. Библиотечен маркетинг и комуникация в библиотеката
Изследвания на потребителите в традиционните и дигиталните библиотеки ПДФ Печат

Лектори: Милена Добрева, Красимира Иванова
Продължителност: 20 часа
Курсът не се предлага от м. октомври 2017 г.

 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България