Професионална квалификация

Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери
Финансиране, разработване и управление на проекти в областта на културата ПДФ Печат

Лектор: Анна Лалковска
Продължителност: 20 часа

 
Нормативна база на библиотеките ПДФ Печат

Лектор: Александър Димчев
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от октомври 2017 г.

 
Управление на библиотеката и библиотечните мрежи ПДФ Печат

Лектор: Анета Дончева
Продължителност: 30 часа

 
Управление на труда и времето ПДФ Печат

Лектор: Олимпия Ведър-Величкова
Продължителност: 20 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

 
Управление на човешките ресурси ПДФ Печат

Лектор: Олимпия Ведър-Величкова
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

 
Изработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор ПДФ Печат

Лектор: Ваня Грашкина
Продължителност: 30 часа

 
Информационно осигуряване на проектната дейност ПДФ Печат

Лектор: Елица Лозанова-Белчева
Продължителност: 30 часа

 
Похвати на застъпничество в полза на училищните библиотеки ПДФ Печат

Лектор: Ели Попова
Продължителност: 10 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

 
Как да подготвим убедителен проект? ПДФ Печат

Лектор: Нанси Болт
Продължителност: 16 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева