Професионална квалификация

Информационно осигуряване на проектната дейност ПДФ Печат

Лектор: Елица Лозанова-Белчева
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът e насочен към изграждане на умения за ориентиране в различни информационни масиви; усвояване на знания относно различни стратегии за издирване на практически полезна информация за проектната дейност и проектния мениджмънт. Предложеният курс цели усвояване на знания и умения за интегрирано използване на различни информационни източници за подпомагане на проектната дейност в библиотеките – онлайн бази данни, проектни архиви (компендиуми) с информация за завършени и текущи проекти в различни сфери и др.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти, които се занимават с проектната дейност от всички видове библиотеки с основна компютърна грамотност и ползване на Интернет.

Продължителност:

30 часа

Лектор:

Елица Лозанова-Белчева – Софийски университет  "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева