Как да разработим план за застъпничество на библиотеката? Печат

Лектор: Нанси Болт
Продължителност: 16 часа

Забележка: Курсът ще се води на английски език с осигурен превод на български език.

------------------------------------------

Анотация:

Застъпничеството за вашата библиотека може да има положително въздействие върху библиотеката, персонала и да увеличи подкрепата от страна на финансиращи институти и библиотечнии потребители. Научете как да определите целите на вашия план, как да го изпълните и как да измервате резултатите.

Предназначен за:

Библиотечни директори, библиотекари на ръководни длъжности, персонал с творчески идеи, за които се изисква финансиране.

Продължителност:

16 часа

Лектор:

Нанси Болт 

Възможни датиза провеждане:

Дати по договаряне.