Професионална квалификация

Как да подготвим убедителен проект? ПДФ Печат

Лектор: Нанси Болт
Продължителност: 16 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

------------------------------------------

Анотация:

Писането на успешен проект е изкуство. На този семинар ще научите как да опишете проекта, за който търсите финансиране така, че да бъде харесан от финансиращата агенция: нуждата от проекта, вашите общи и специфични цели, резултатите, които искате да постигнете; бюджетът, който ви е нужен. Научете как да четете „поканата за кандидатстване“ така, че да имате по-голям шанс да получите финансиране.

Предназначен за:

Библиотечни директори, библиотекари на ръководни длъжности, персонал с творчески идеи, за които се изисква финансиране.

Продължителност:

16 часа

Лектор:

Нанси Болт    

Проведени курсове:

28 – 29 май 2012 г.в Русе
7 - 8 юни 2011 г. – в Благоевград

Основни теми:

  • Въведение, цели и правила  за работа
  • Планиране на проектно предложение
  • Оценка на потребностите
  • Общи и специфични цели, целеви групи, индикатори и оценка
  • Методология за осъществяване на проектното предложение
  • Подготовка на бюджета за проект
  • Заключителни съвети за убедително подготвен проект
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева