Професионална квалификация

Похвати на застъпничество в полза на училищните библиотеки ПДФ Печат

Лектор: Ели Попова
Продължителност: 10 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът има практическа насоченост. Обясняват се понятията, дефинират се дейности за постигане на промяна в нагласите и отношението към училищната библиотека. Дава се знание за подходите, планирането и успешните стъпки за ефективното провеждане на застъпнически дейности и правилна стратегия за работа с училищното ръководство и други фактори, от които зависи функционирането на училищната библиотека.

Предназначен за:

Училищни библиотекари.

Продължителност:

10 часа – 6 ч. лекции и 4 ч. упражнения

Лектор:

Ели Попова – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проведени курсове:

30 януари 2011 г. – в София

Основни теми:

  • Дейности по застъпничество в библиотечния сектор
  • Стратегия за създаване видимост на училищната библиотека. Планиране, похвати, целеви групи
  • Идеи за подход и въздействие върху различните целеви групи
  • Практически задачи

Литература:

  • Застъпничество ; Финансиране на НПО [неправителствени организации] от европейски фондове : Наръчник / Атанас Славов и др. – София : Фонд. "Програмен и аналитичен център за европ. право" ; Фонд. Бълг. център за нестоп. право, 2006. – 148 с.
  • Как да правим застъпническа кампания в България? / Елена Трифонова и др. – София : Инст. за регион. и междунар. изследвания, 2002. – 28 с.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева