Професионална квалификация

Финансиране, разработване и управление на проекти в областта на културата ПДФ Печат

Лектор: Анна Лалковска
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът дава знания за процеса на писане и изпълнение на проекти в области като култура, изкуство, образование, социално включване. По подборно се разглеждат темите: Разработване и управление на проекти; Финансови инструменти в областта на културата; Eвропейски и други финансови източници за култура, изкуство, образование; Цялостен проектен цикъл: идея, фондове, разработване, подаване; Най-често допускани грешки; Договори; Изпълнение; Промени в екипа, дейностите и бюджета; Отчитане.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти с висше образование от всички видове библиотеки.

Продължителност:

20 часа – 16 ч. лекции и 4 ч. упражнения

Лектор:

Анна Лалковска – Балканска агенция за устойчиво развитие

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне. 

Проведени курсове:

7 – 8 декември 2015 г. – в София
27 – 28 ноември 2014 г. – в Бургас
20 – 21 ноември 2014 г. – в Стара Загора
6 – 7 ноември 2014 г. в Русе
30 – 31 октомври 2014 г. в Силистра
21 – 22 октомври 2014 г. – в Добрич
30 септември – 1 октомври 2014 г. – в Габрово

24 – 25 юли 2014 г. в Шумен
4 – 5 септември 2014 г.в Търговище

Основни теми:

  • Стратегическо планиране. Избор на подходяща тема и партньори.
  • Разработване на техническата и финансовата част на проекта.
  • Окомплектоване и подаване.
  • Сключване на договори за финансиране, промени в екипа, дейностите и бюджета.
  • Изпълнение. Създаване на екип, разпределение на задачите, техническо и финансово отчитане.
  • Най-често срещани грешки. Архивиране и съхраняване на документацията.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева