Професионална квалификация

Работа с местните власти. Застъпничество ПДФ Печат

Лектор: Ели Попова
Продължителност: 10 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът разглежда възможностите за успешна работа на библиотечните мениджъри с местните власти. Обясняват се понятията и се дефинират дейностите и техния обхват. Показва как да се изгражда мрежа от съмишленици и партньорства. Очертава стратегическите стъпки в политиката, чрез която библиотеката се превръща в местен фактор, в участник "на масата на преговорите". Как екипът от специалисти може да въздейства и да изгражда положително обществено отношение към библиотеката в общността. Дава се знание за подходите, планирането и успешните стъпки за ефективното провеждане на кампании и правилната стратегия за работа с местните фактори.

Предназначен за:

Библиотекари предимно от обществените библиотеки, ПР-те на регионалните библиотеки или други специалисти, които се занимават с външните връзки на библиотеките.

Продължителност:

10 часа – 6 ч. лекции и 4 ч. упражнения

Лектор:

Ели Попова – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната заявка.

Основни теми:

  • Дефиниране на основни понятия по темата;
  • Теоретично представяне на проблема;
  • Преглед на практическите възможности за прилагане на тези дейности в библиотеките;
  • Идеи и практически упражнения с обща дискусия.

Литература:

  • Застъпничество ; Финансиране на НПО [неправителствени организации] от европейски фондове : Наръчник / Атанас Славов и др. - София : Фонд. "Програмен и аналитичен център за европ. право" ; Фонд. Бълг. център за нестоп. право, 2006. - 148 с.
  • Как да правим застъпническа кампания в България? / Елена Трифонова и др. - София : Инст. за регион. и междунар. изследвания, 2002. - 28 с.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България