Професионална квалификация

Управление на библиотеката и библиотечните мрежи ПДФ Печат

Лектор: Анета Дончева
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Разглеждат се няколко аспекта на управлението на конкретната библиотека (библиотечна статистика; норми за библиотечен труд; организационна структура на библиотеката; система от вътрешни нормативни актове на библиотеката), които в последните години са в процес на сериозни промени поради промененото библиотечно законодателство, въвеждането на новите технологии и новите условия на труд. Дават се характеристики на видовете библиотечни мрежи, тяхното управление и нормативи за функционирането им, както и условията за участие на библиотеките в тях.

Предназначен за:

Ръководители и отговорници за библиотеки и отделни библиотечни структури от всички видове библиотеки.

Продължителност:

30 часа – 12 ч. лекции и 18 ч. упражнения

Лектор:

Анета Дончева – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Възможен период за провеждане:

Дати по договаряне.

Основни теми:

 • Организация на библиотечната статистика
  • Стандарти за библиотечна статистика и библиотечна документация
  • Статистически показатели и система от статистически показатели, използвани в библиотеките
  • Поддържане на системата от първични документи в библиотеката. Библиотечната статистика и планирането и отчитането на библиотечните дейности.
 • Система от норми за библиотечен труд
  • Нормиране на библиотечния труд. Принципи.
  • Изработване на нови норми за библиотечен труд в различните видове библиотеки и за конкретната библиотека
 • Организационна структура на библиотеката
  • Промени в организационната структура
  • Изработване на библиотечни структури в отделните видове библиотеки и в конкретната библиотека
 • Система от вътрешни нормативни актове на библиотеката
  • Характеристика на основната нормативна база, имаща отношение към библиотеките. Действащата системата от нормативни документи за библиотеките в страната
  • Нови постановки в Закона за обществените библиотеки
  • Работа с основните нормативни актове в практиката на отделната библиотека и изработване на система от вътрешни нормативни актове на библиотеката
 • Библиотечни мрежи – характеристика. Нормативни условия за функциониране на библиотечните мрежи
  • Определяне на основните цели на Националната мрежа на обществените библиотеки и характеристики на основните участници и на техните задачи в Националната мрежа на обществените библиотеки.
  • Нормативни условия за функциониране на библиотечните мрежи.
  • Характеристики на кооперираното участие и съвместно ползване на ресурсите, отстраняване проблеми при участие на библиотеката в регионални, национални и международни мрежи.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева