Професионална квалификация

Модул VІ. Обучение на ползвателите в библиотеките
Проблеми на научното публикуване. Издирване на цитатна информация и работа с цитатни системи ПДФ Печат

Лектор: Савина Кирилова 
Продължителност: 20 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

 
Обучение на обучители по информационна грамотност ПДФ Печат

Лектори: Елица Лозанова-Белчева, Милена Миланова 
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева