Професионална квалификация

Модул ІІІ. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми
Изследване потребностите на читателите и местните общности ПДФ Печат

Лектор: Люба Деветакова
Продължителност: 20 часа

 
Изследване на читателите и читателските интереси. Оценка на представянето на библиотеката (performance indicators) ПДФ Печат

Лектор: Яна Спасова
Продължителност: 20 часа

 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България