Професионална квалификация

Изследване на читателите и читателските интереси. Оценка на представянето на библиотеката (performance indicators) ПДФ Печат

Лектор: Яна Спасова
Продължителност: 20 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

------------------------------------------

Анотация:

Базови познания и умения, свързани със социологията и проучванията, които ще позволят на участниците да изготвят инструментариум и самостоятелно да провеждат изследвания сред читателите за изучаване на читателските интереси и нагласи, да генерират идеи за създаване и да тестват нови услуги, да оценяват представянето на библиотеката и да проследяват динамиката на ключовите индикатори. Курс със силна практическа насоченост.

Предназначен за:

Няма специфични изисквания по отношение на участниците.

Продължителност:

20 часа

Лектор:

Яна Спасова – Изследователска агенция ЕСТАТ ООД

Проведени курсове:

25 - 26 юни 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Marketing intelligence – новият подход към информацията
  • дефиниция
  • обхват на понятието
  • видове
  • особености при организации в полза на общността
  • роля в стратегическото и маркетингово планиране на организациите
  • бъдещо развитие на индустрията
 • Изследванията на пазара като елемент от marketing intelligence
  • дефиниция
  • видове изследвания
  • видове набиране на данни – първична и вторична информация
 • Количествени изследвания
  • исторически бележки
  • дефиниция и основни приложения
  • количествени методи за набиране на информация
  • изследвания за измерване на удовлетвореност на потребителите
  • данни от количествени проучвания (отношение към библиотеките и техните служители, мястото на библиотеката като информационен източник, профил на потребителите, имидж на библиотеките)
  • особености на разработката на количествен въпросник
  Практическа част: разработка на въпросник за профилиране на читателите, читателските интереси и измерване на удовлетвореността от предоставяните им услуги
 • Качествени изследвания
  • исторически бележки
  • дефиниция и основни приложения
  • качествени методи за набиране на информация
  • данни от качествени изследвания (отношение към библиотеките и техните служители, мястото на библиотеката като информационен източник, библиотеката на бъдещето)
 • Други видове изследвания
 • Обработка на и анализ на информацията
  • кодиране, въвеждане, основни резултати
  Практическа част: обработка на данни
  • анализ
 • Онлайн изследвания
  • Особености
  Практическа част: основни принципи при изработката на онлайн въпросник
 • Бъдещето на индустрията
 • Измерване на представянето на библиотеката (performance indicators) като елемент от marketing intelligence процеса
  • Обхват
  • Цели и основни дефиниции
  • Критерии
  • Индикатори (performance indicators) – общо описание, методи за набиране на информацията, източници, приложение
  • Видове индикатори за изпълнение
  • Основни индикатори и начин за изчисление
  Практическа част: изчисление на индикатори за измерване на представянето по данни от проучвания
 • Възможности за търсене на външна информация
 • Q&A Session
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева