Професионална квалификация

Компютърна текстообработка ПДФ Печат

Лектор: Оля Харизанова
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2015 г.

------------------------------------------

Анотация:

Планиране, създаване и разпечатване на публикация за печат. Планиране, създаване и разпространяване на електронна публикация, подготвени чрез софтуер за текстообработка. Работа с популярни текстообработващи програми с акцент върху MS Word (версии 2003, 2007 и 2010).

Предназначен за:

Библиотекари с придобити знания за работа с операционна система Windows. Няма ограничения за вид библиотека и длъжност.

Продължителност:

30 часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектор:

Оля Харизанова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Проведени курсове:

26 - 28 януари 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Текстови редактори за въвеждане и обработване на данни – видове, сходства и разлики; потребителски работни полета и работни прозорци.
 • Основни операции и команди за въвеждане, коригиране, форматиране и редактиране на текстови данни.
 • Работа с текстовите редактори Notepad и WordPad.
 • Запознаване с текстовия редактор Word 2007: стартиране, работни полета, помощник Office Assistant и помощ Help, настройки Options.
 • Запознаване и работа с командното меню на редактора Word 2007: основни групи команди, избор на необходима команда.
 • Настройки и използване на лентите с инструменти в редактора Word 2007.
 • Създаване на документ в редактора Word 2007.
 • Форматиране на шрифт и форматиране на параграф в редактора Word 2007.
 • Форматиране на страници и разпечатване на документ в редактора Word 2007.
 • Създаване на списъци, бележки под линия и бележки в края на текста в редактора Word 2007.
 • Създаване на постоянни заглавия, съдържание и използване на различни стилове в редактора Word 2007.
 • Създаване, форматиране и обработване на таблици в редактора Word 2007.
 • Вмъкване на обекти в текстовото поле на Word 2007.
 • Използване на допълнителните инструменти на Word 2007.
 • Работа в мрежа чрез Word 2007.

Литература:

 • Харизанова, О. Компютърна текстообработка. Прим Трейд, С., 2001, 196 с.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева