Професионална квалификация

Компютърна текстообработка за WWW ПДФ Печат

Лектор: Оля Харизанова 
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2015 г.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът предлага придобиване на знания и умения за:
- подготовка и създаване на информационна архитектура в подходящ WWW-формат;
- онлайн и офлайн разпространяване на електронно съдържание;
- онлайн публикуване чрез редактора Google Sites.
Предвижда се работа с популярни редактори за обработка на съдържание с акцент върху MS Publisher, MS Front Page.

Предназначен за:

Библиотекари със знания и умения за работа с операционна система (например Windows), текстообработка (например Word) и за спецификата на комуникацията в Интернет. Няма ограничения за вид библиотека и длъжност.

Продължителност:

30 часа – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения

Лектор:

Оля Харизанова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Проведени курсове:

21 - 23 февруари 2011 г. – в София

 Основни теми:

  • Определяне на целта и информационната архитектура на електронна публикация.
  • Редактори за въвеждане и обработване на информация за WWW – видове, сходства и разлики; потребителски работни полета и работни прозорци.
  • Основни операции и команди за въвеждане, коригиране, форматиране и редактиране на данни (текстови, графични, мултимедийни).
  • Запознаване с редактор Publisher.
  • Работа с редактора Publisher (Web Sites and E-Mail).
  • Работа с редактора Publisher (коригиране и редактиране).
  • Запознаване с редактора Front Page.
  • Работа с редактора Front Page (основни операции). 
  • Работа с редактора Front Page (помощни операции). 
  • Работа с Google Sites.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева