Професионална квалификация

Презентация и презентиране ПДФ Печат

Лектор: Оля Харизанова 
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2015 г.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът предвижда усвояване на знания и умения за:
- разработване на план за презентация
- избор на редактор и създаване на презентация
- подготовка за презентиране 
- техники за презентиране
Акцентира се върху работа с MS PowerPoint, както и с редактори за създаване на динамична презентация и видеофилми.

Предназначен за:

Библиотекари със знания и умения за работа с операционна система (например Windows), текстообработка (например Word) и за спецификата на комуникацията в Интернет. Няма ограничения за вид библиотека и длъжност.

Продължителност:

30 часа – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения

Лектор:

Оля Харизанова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Проведени курсове:

3 – 28 май 2012 г. – дистанционна форма на обучение
21 - 23 януари 2011 г. – в София

Основни теми:

  • Планиране на презентация.
  • Стартиране и приключване на работа с програмата PowerPoint. Структура на работния прозорец
  • Създаване на нова презентация чрез PowerPoint. Вмъкване, форматиране и коригиране на текст и други обекти в слайд. 
  • Създаване на аудио и видео обекти за презентация чрез Movie Maker и Picasa.
  • Прилагане на анимационни ефекти чрез PowerPoint. Вмъкване на аудио и видео обекти в презентация.
  • Преглед и редактиране на готова презентация.
  • Разпечатване на презентация чрез PowerPoint. Подготовка на презентация за онлайн публикуване.
  • Презентиране на съществуваща презентация.
  • Използване на услуги онлайн на Microsoft чрез PowerPoint.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева