Професионална квалификация

Уеб проектиране ПДФ Печат

Лектор: Оля Харизанова
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2015 г.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът е насочен към усвояване на знания и умения за създаване на уеб страници и сайтове. Обучаемите ще бъдат запознати с някои основни средства за уеб проектиране (например езикът HTML), помощни средства за уеб проектиране (например графични редактори), публикуване на уеб страница или сайт в WWW. Акцентът е поставен върху усвояване на техники за информационен дизайн на уеб  продукти, както и прилагането на критерии за оценка на информационната  архитектура на вече създадени уеб сайтове.

Предназначен за:

Библиотекари  със знания и умения за работа с операционна система (например Windows), текстообработка (например Word) и за спецификата на комуникацията в Интернет. Няма ограничения за вид библиотека и длъжност.

Продължителност:

30  часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектор:

Оля  Харизанова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Проведени курсове:

2 – 4 юли 2014 г.в Пазарджик
25 - 27 февруари 2011 г. – в София

Основни теми:

 • Кибернетичното  пространство интернет. Кратко описание на комуникативната среда, възможности, ограничения, перспективи.
 • Няколкото истини за WWW. Комуниканти и комуникативни стратегии. Елементи от психологията на  интернет.
 • Технологии на  уебпроектирането. Етапи и процедури. (Планиране, проектиране, създаване и поддръжка на уебстраница/сайт. Анализ на потребителите, определяне на информационна стратегия на страницата. Определяне на съдържанието и създаване на план-сценарии. Избор на възможни средства за  реализация.)
 • Описание на правилата на езика HTML. Етикети на езика HTML. HTML-редактори – предназначение и възможности. Избор на подходящ редактор.
 • Помощни инструментални средства за създаване на функционираща уеб страница/сайт (редактори за обработка на графики, за анимация, за обработка на аудио записи).
 • Възможности на популярни текстови редактори за обработка на данни в подходящ формат за онлайн  достъп (Word, Publisher, PowerPoint и др.)
 • Платформи за блогове: как да ги използваме.
 • Системи за онлайн управление на съдържанието (CMS) – същност, функционалност, приложение в библиотечната дейност.
 • Агрегатори за RSS – същност, възможности, приложения.  

Литература:

 • Харизанова, О. Библиотеките и  мрежовото общество: Ефекти и трансформации. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С., 2010, 288 с.
 • Харизанова, О. Информационно и комуникационно развитие на библиотеките: Система от индикатори. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С., 2010, 248 с.
 • Харизанова, О. Българските библиотеки и информационното общество. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С., 2007, 180 с.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева