Професионална квалификация

Модул V. Услуги в библиотеките
Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности ПДФ Печат

Лектор: Наталия Георгиева
Продължителност: 20 часа

 
Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия ПДФ Печат

Лектори: Дончо Донев, Минчо Николов
Продължителност: 30 часа

 
Междубиблиотечно заемане и електронна доставка на документи: практически аспекти ПДФ Печат

Лектор: Радостина Тодорова
Продължителност: 20 часа

 
Виртуално справочно и информационно обслужване в съвременната библиотека ПДФ Печат

Лектор: Елена Янакиева
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2022 г.

 
Стратегии и техники за информационно търсене ПДФ Печат

Лектор: Елена Янакиева
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2022 г.

 
Електронни информационни ресурси с местно съдържание ПДФ Печат

Лектор: Цветанка Панчева
Продължителност: 27 часа

 
Е-правителство и библиотеките ПДФ Печат

Лектор: Елица Лозанова-Белчева
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

 
Стандартизационен практикум за БИД – библиотечна и информационна дейност ПДФ Печат

Лектор: Елена Койчева
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

 
Обществените библиотеки в България като разпространители на информация и документация за ЕС ПДФ Печат

Лектор: Ели Попова
Продължителност: 10 часа
Курсът не се предлага от декември 2020 г.

 
Икономическата и бизнес информация – как да я намерим, как да я използваме? ПДФ Печат

Лектор: Даниела Петрова
Продължителност: 20 часа

 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева