Професионална квалификация

Междубиблиотечно заемане и електронна доставка на документи: практически аспекти ПДФ Печат

Лектор: Радостина Тодорова
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

В курса се разглеждат практическите аспекти на услугите междубиблиотечно заемане (МЗ) и електронна доставка на документи и как поставянето на потребителя в центъра, постигането на конкурентни цени, бързина на обслужване и високото качество са предпоставки за успешно развитие на услугите.
Участниците ще развият умения за: дизайн и редизайн на технологичния процес, съобразно индивидуалните потребности на потребителите; изграждане на ценова политика в съзвучие с финансовата политика на библиотеката; установяване на бизнес отношения с клиенти и доставчици; формиране на институционална политика за междубиблиотечно заемане и електронна доставка на документи; комуникация с потребителите и управление на потребителското поведение.
Всяка от темите в курса е съпроводена с практическа работа. В резултат на обучението, участниците ще усъвършенстват своите умения в посочените по-горе области и ще могат да вземат самостоятелни и обосновани решения за изпълнението и развитието на услугите.

Предназначен за:

Библиотекари, които проявяват интерес към темата от всички видове библиотеки.

Продължителност:

20 часа

Лектор:

Радостина Тодорова – Библиотека на Нов български университет

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Основни теми:

  • МЗ и електронна доставка на документи – международни насоки и Кодекс на ББИА.
  • Дизайн и редизайн на технологичния процес, съобразно индивидуалните потребности на потребителите.
  • Изграждане на ценова политика в съзвучие с финансовата политика на библиотеката.
  • Установяване на бизнес отношения с клиенти и доставчици.
  • Формиране институционална на политика за междубиблиотечно заемане и електронна доставка на документи.
  • Комуникация с потребителите и управление на потребителското поведение.
  • Поддържане на национална статистика за МЗ (формуляр на ББИА).
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева