Професионална квалификация

Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия ПДФ Печат

Лектори: Дончо Донев, Минчо Николов
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът представлява тренингово обучение, ориентирано към запознаване с техники на библиотерапията. Целта е да се формират умения, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения. Чрез техниките на библиотерапията може да се въздейства върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза.

Предназначен за:

Библиотекари, които проявяват интерес към темата от всички типове библиотеки.

Продължителност:

30 часа

Лектори:

Дончо Донев, Минчо Николов – Фондация „Институт за съвременна психология”

Предстоящи курсове:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

28 – 30 ноември 2023 г. – Благоевград
17 – 19 май 2023 г.
 – Бургас
27 – 29 март 2023 г.
 – София
14 – 17 ноември 2022 г.
 – Пазарджик
26 – 29 септември 2022 г.
 – Пловдив
23 – 25 ноември 2020 г.
– Смолян

14 – 17 май 
2019 г. 
– Габрово
5 – 7 юни 
2018 г. 
– Шумен
 10 май 2018 г.  Монтана
23 – 25 януари 2018 г.
 – Казанлък
3 – 6 октомври 2017 г. – Хасково
26 – 29 септември 2017 г. – Разград
15 – 18 май 2017 г. – Пещера
25 – 28 април 2017 г. – Пазарджик
27 – 30 март 2017 г. – Пловдив
21 – 23 февруари 2017 г. – Видин
08 – 11 ноември 2016 г. – Търговище
11 – 14 октомври 2016 г. – Стара Загора
17 – 20 май 2016 г. – Кюстендил
29 март – 1 април 2016 г. – Стара Загора

Основни теми:

 • Психологическо консултиране и психотерапия. Какво означава консултант по библиотерапия?
 • Възникване и развитие на библиотерапията. Въведение в библиотерапията.
 • Библиотерапия и други психотерапевтични направления.
 • Проблемът за личността – структурни, съдържателни и динамични концепции за личността.
 • Диагностика на личността в библиотерапевтичната практика – графологична категоризация, диференциално диагностично интервю.
 • Библиопсихология. Същност на триединството „писател – текст – читател”.
 • Психолингвистични особености при възприемане на художествен текст.
 • Психология на литературното творчество.
 • Технология на библиотерапветичния процес.
 • Дефиниране на библиотерапевтични цели. Динамика на целите.
 • Същност, предназначение и технология за изготвяне на библиорецептурник.
 • Техники на библиотерапията:
  - техники за четене;
  - техники за интериоризация и промяна.

Учебно помагало:

Донев, Дончо, Николов, Минчо. Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари). София, 2016

Литература:

 • Абдева, Я. (2008) Хорошая книга – тоже лекарство. Книголюб. №2. С 102 – 105.
 • Белик, В., Танчугин, А. (2005) Лечит… книга. Использование методов библиотерапии в библиотечной деятельности. СГК УНБ им. М. Ю. Лермонтова. Ставрополь.
 • Белянин, В. (2000) Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. Москва.
 • Белянин, В. (2006) Психологическое литературоведение: текст как отражение внутренних миров автора и читателя. Москва.
 • Дрешер, Ю. (1999) Книга лечит! Мир библиографии. N 4. С.45 – 50.
 • Дрешер, Ю. (2003) Врачевание книгой. Библиотечное дело. №12. С. 7 – 10.
 • Дрешер, Ю. (2013) Библиотерапия: теория и практика. Част 2. Москва.
 • Крейденко, В. (1997) Библиотерапия: Возможности использования в общедоступных библиотеках.
 • Современное библиотечно-информационное образование. С 32 – 51.
 • Леонтьев, А. А. (2003) Основы психолингвистики. Москва.
 • Мавродиев, С. (2015) История на психологията. Благоевград.
 • Матвейчук, А. (2009) Дорогу осилит идущий. МУ НБИС. Нягань.
 • Осипова, А. (2002) Общая психокоррекция. Учебное пособие. Москва.
 • Петренко, В. (2005) Основы психосемантики. Санкт Петербург.
 • Рубакин, Н. (1977) Психология читателя и книги. Москва.
 • Pardeck, J. (1993) Bibliotherapy: A Clinical Approach for Helping Children. Gordon and Breach Science Publishers.
 • Hynes, A., Hynes-Berry, M. (1986) Bibliotherapy – The Interactive Process: A Handbook. Westview Press.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева